Grupperom Bergo

Bergo har 2 grupperom på 10 m² hver i tilknytning til møterommene.

Kapasitet fopr hvert av grupperommene

 m²

 Skoleoppsett

 U-bord

 Kinooppsett

 Bankett

 10

 6-8

-

-

 -Utstyr:
  • Whiteboard
  • Flip-over